page_banner

אקולייזר לסוללות עופרת

If you want to place an order directly, you can visit our חנות מקוונת.

  • אקולייזר סוללת עופרת 10A אקטיבית 24V 48V LCD

    אקולייזר סוללת עופרת 10A אקטיבית 24V 48V LCD

    אקולייזר הסוללה משמש לשמירה על איזון הטעינה והפריקה בין הסוללות בסדרה או במקביל.במהלך תהליך העבודה של סוללות, בשל ההבדל בהרכב הכימי והטמפרטורה של תאי הסוללה, הטעינה והפריקה של כל שתי סוללות יהיו שונות.גם כאשר התאים במצב סרק, יהיה חוסר איזון בין התאים בסדרה עקב דרגות שונות של פריקה עצמית.בשל השוני במהלך תהליך הטעינה, סוללה אחת תועמס יתר על המידה או יתרוקן יתר על המידה בעוד הסוללה השנייה אינה טעונה או פרוקה במלואה.ככל שתהליך הטעינה והפריקה חוזרים על עצמם, ההבדל הזה יגדל בהדרגה, ובסופו של דבר יגרום לסוללה להיכשל בטרם עת.